Constante klimaatkasten in de farmaceutische industrie

Constante klimaatkastStabiliteitstests van nieuwe werkzame stoffen en producten, volgens de ICH-richtlijn Q1A (R2), en fotostabiliteitstests volgens Q1B (R2), leveren belangrijke gegevens op voor de aanvraag tot goedkeuring bij de bevoegde gezondheidsinstanties. In deze blog beschrijven we de technische aspecten die van bijzonder belang zijn voor de uitvoering van stabiliteitstests volgens ICH of andere internationale of bedrijfsspecifieke richtlijnen.

Stabiliteits- en fotostabiliteitstests voor werkzame stoffen en farmaceutische eindproducten

Stabiliteits- en fotostabiliteitstests worden gebruikt in verklarende studies over de wijze waarop de werkzame stof (het actieve farmaceutische ingrediënt - API) of het farmaceutische eindproduct (finished pharmaceutical product FPP) in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van temperatuur, klimaat en licht. De intervallen voor de controle achteraf van de werkzame stof, de minimale houdbaarheidstermijn en de aanbevolen opslagomstandigheden worden bepaald op basis van deze gegevens. Constante klimaatkasten zijn fundamenteel voor de uitvoering van deze onderzoeken.

De Q1A(R2)verscheen in 2003 en de Q1B in 1996. Sindsdien heeft de ontwikkeling van constante klimaatkasten een enorme vooruitgang geboekt.

Constante klimaatkasten - alleen de beste zijn geschikt voor continubedrijf

Nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de parameters, betrouwbaarheid en continubedrijf zijn de belangrijkste vereisten voor een constante klimaatkast. De robuuste binnenkamer van roestvast staal moet corrosiebestendig zijn en zo ontworpen dat hij gemakkelijk kan worden gereinigd. De programmering moet intuïtief zijn en de documentatie moet voldoen aan de vereisten van FDA-regelgeving 21 CFR Part 11. Kalibreercertificaten, dataloggers en validatiedocumentatie moeten vanzelfsprekend zijn.

De essentiële eisen waaraan een constante klimaatkast in de farmaceutische industrie moet voldoen

Welke technische oplossingen zijn momenteel beschikbaar om aan deze eisen te voldoen? Op welke factoren moet ik vooral letten? Wat zijn de voor- en nadelen van de technische oplossingen? Deze blog geeft u een eerste overzicht.

1. Klimaatdiagrammen

Met de klimaatdiagrammen kunt u snel alle haalbare temperatuur- en vochtwaarden, oftewel de klimaatomstandigheden, overzien. De prestaties van constante klimaatkasten kunnen onderling soms aanzienlijk verschillen. Sommige modellen voldoen bijvoorbeeld niet alleen aan alle klimaatvoorwaarden vereist door de ICH-richtlijnen, maar ook aan die van de vijf klimaatzones I tot en met IVb. Deze laatste modellen zijn extreem flexibel in het gebruik en kunnen zo nodig onderling als universele back-up dienen.
Andere modellen simuleren alleen bepaalde klimaatomstandigheden en hun toepassingsbereik is daarom zeer beperkt.

2. Horizontale of verticale luchtgeleiding

Bij een horizontale luchtgeleiding stroomt de lucht gelijkmatig over elk schap, ongeacht de plaats van het schap in de klimaatkast. In geladen toestand wordt een optimale temperatuur- en vochtverdeling verkregen. Dit geldt met name voor een dubbelzijdige horizontale luchtgeleiding.
Bij een verticale luchtgeleiding, d.w.z. van onder naar boven, stroomt de lucht van onderen af door alle schappen. Eerst door het onderste, dan door het middelste en uiteindelijk door het bovenste schap. Een gelijkmatige luchtgeleiding zal door praktisch elk schap worden verhinderd. Er zijn dientengevolge beperkingen in de rangschikking van de FPP's.

3. Licht

Bij fotostabiliteitstests volgens ICH Q1B wordt aan de parameters temperatuur en vochtigheid die van licht toegevoegd. Lichtbronnen en verlichtingssterktes per tijdseenheid worden gespecificeerd. Het zichtbare licht (VIS conform ISO 10977 (1993)) moet ten minste een belichtingstijd van 1,2 miljoen lux per uur halen en de nabijgelegen UV-waarde (320 nm tot 400 nm) moet ten minste 200 h/m² bedragen.
Net als bij temperatuur en vocht is de homogene verdeling van het licht over elke schap van cruciaal belang. Het is daarbij belangrijk dat wordt aangegeven op welke afstand de intensiteit wordt gespecificeerd, het type sensor en welke reflectoren worden gebruikt.
Net als de temperatuur en het vocht moet het licht kunnen worden geprogrammeerd in overeenstemming met de documentatie conform FDA-regelgeving 21 CFR Part 11.

4. Bevochtigingswater

Voor de constante klimaatkast is niet alleen het type bevochtiging, maar ook het gebruik van water van goede kwaliteit heel belangrijk. Een mogelijkheid is de aansluiting op een toe- en afvoer van het water op de plaats van installatie. Een andere mogelijkheid is het gebruik van grote, rechtstreeks op de constante klimaatkast aangesloten vaten voor de aanvoer van het verse zoetater en de opvang van het afvoerwater. Deze laatste oplossing maakt een plaats van installatie op grote afstand van een vaste watervoorziening mogelijk. In beide gevallen zorgen ionenwisselaars voor vers water van de juiste kwaliteit.

5. Continubedrijf

In continubedrijf kunnen constante klimaatkasten ruim 8.000 uur per jaar draaien. Robuust ontwerp, duurzame materialen en componenten ontworpen voor maximale betrouwbaarheid vormen de basis om deze veeleisende bedrijfsuren jarenlang te verzekeren.
Om het risico van tijdvretende kruiscontaminaties en biologische contaminaties in de binnenkamer van de constante klimaatkast tot een minimum te beperken, is een gemakkelijk te reinigen binnenkamer een dwingende vereiste.
Hooggelegeerd monochromatisch roestvast staal, ronde hoeken, autoclaveerbare schappen, stoombevochtiging en de afwezigheid van kunststoffen in de binnenkamer zijn slechts een paar van de belangrijke aspecten. Daarnaast hebben sommige modellen een uitgebreid temperatuurbereik, tot 100°C, dat sterilisatie mogelijk maakt.

6. Programmering en documentatie

Belangrijk voor de aanvraag tot goedkeuring is de volledige en complete documentatie van alle relevante parameters onder alle gebruiksomstandigheden. De documentatie is conform FDA-regelgeving 21 CFR Part 11 voor elektronisch opgeslagen gegevens (electronic records) en elektronische handtekeningen (electronic signatures). Kalibreercertificaten voor temperatuur, klimaat en licht, dataloggers (procesdocumentatie voor onafhankelijke gegevensregistratie) en validatiedocumentatie met IQ (installatiekwalificatie), OQ (operationele kwalificatie) en PQ (performancekwalificatie) zijn standaard.

Andere belangrijke richtlijnen: WHO, FDA, MHW en VICH

Andere belangrijke richtlijnen zijn gepubliceerd door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie): „Stability testing of active pharmaceutical ingredients and finished pharmaceutical products“ (Stabiliteitstests van werkzame farmaceutische bestanddelen en farmaceutische eindproducten). Ook andere instanties, zoals bijv. de FDA (Food and Drug Administration) in de Verenigde Staten, de EMEA (Europees Geneesmiddelenbureau) en de MHW (Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn) in Japan, hebben richtlijnen gepubliceerd.
De stabiliteitstests voor werkzame stoffen in diergeneesmiddelen worden beschreven in VICH GL3(R) „Stability Testing of Veterinary Drug Substances“ (Stabiliteitstests van bestanddelen van diergeneesmiddelen) en de VICH GL5 “Photostability Testing of New Veterinary Drug Substances and Medicinal Products” (Tests van de fotostabiliteit van nieuwe bestanddelen van diergeneesmiddelen en medische producten).

Buyer's Guide voor constante Klimaatkasten


8) Deze posts de zijn misschien ook interessant voor u: