Normconforme testmethoden in omgevingssimulatie

OmgevingssimulatieElektronische componenten, auto-onderdelen, modules: de lijst met producten die gedurende hun levensduur blootgesteld staan aan de hardste omgevingscondities is oneindig. Reeds decennialang vertrouwen industrie en onderzoek op de inzet van milieusimulatiekasten voor omgevingssimulatie. Met de toenemende technische mogelijkheden groeiden ook de eisen aan de meettechnologie en daarmee tot talrijke normen en richtlijnen. Naast de technische standaard vormt het voldoen aan deze eisen een grote uitdaging voor de gebruikte meettechniek. In het volgende artikel leest u waarom u bij de omgevingssimulatie niet zou moeten besparen op de kwaliteit van uw technologie.

Specialistische kennis over omgevingssimulatie

Bij de omgevingssimulatie worden uiteenlopende testmethoden toegepast om de wisselwerkingen tussen een object of levende systemen en de te verwachten omgevingscondities te bepalen.

Het simuleren van deze condities vindt plaats in een tijdversnelling, d.w.z. de testparameters worden aan de hand van bepaalde richtlijnen, bijvoorbeeld de ‘Goede laboratoriumpraktijk’ zodanig vastgelegd dat ze voldoen aan de reële belastingen binnen een langere, vaak jarenlange periode. De vastlegging van deze testperiode is natuurlijk ook een kostenfactor, waarmee rekening moet worden gehouden bij de aanschaf van nieuwe meettechnologieën.

Het doel van de omgevingssimulatie is de analyse van deels complexe onderlinge effecten en hun gevolgen, zoveel mogelijk in totaliteit gezien. De omgevingssimulatie wordt dus ingezet voor onderzoek naar de causale verbanden en de afbeelding daarvan in een model.

Omgevingssimulaties stellen hoge verwachtingen aan de gebruikte meettechnologie en vereisen een hoge mate aan specialistische kennis. Ook al gelden voor vrijwel alle toepassingen strenge richtlijnen, zijn twee experimenten nooit exact gelijk.

Toepassingen in omgevingssimulatie

Afhankelijk van het eisenprofiel bestaan omgevingssimulaties uit uiteenlopende testscenario's en parameters. In het algemeen worden deze ingezet voor het onderzoek naar de verwachte effecten van diverse omgevingsinvloeden op
 • de prestaties
 • de werking
 • de langetermijneffecten
 • de levensduur
 • de effecten op de omgeving van een testobject of een levend systeem. 

Vooral in de elektronicabranche, maar ook in andere branches zoals automotive, lucht- en ruimtevaart en in het medische onderzoek zijn milieusimulatiekasten beproefde instrumenten voor omgevingssimulatie. In onze casestudies voor de milieusimulatiekast vindt u concrete toepassingen.

Omgevingssimulatie in milieusimulatiekast
 Materiaalbelastingtest in milieusimulatiekast van BINDER. 

Omgevingssimulatie; hardware en knowhow van BINDER! 

Milieusimulatiekasten voldoen met hun capaciteiten aan een groot pallet aan eisen die bij de simulatie van reële omgevingscondities relevant zijn. Daartoe behoren:

 • temperatuurregeling
 • vochtigheidsregeling
 • cyclische programeerbaarheid 

Om meer parameters te kunnen instellen, kunnen goede milieusimulatiekasten afhankelijk van de eisen worden geïndividualiseerd en uitgebreid. 

Normconforme testmethoden

Testmethoden met omgevingssimulatie moeten voldoen aan toegesneden eisenprofielen. In het eerste deel van de IEC-richtlijn 60068 worden de algemene specificaties voor categorisering van omgevingssimulaties geregeld. Hieronder wordt ingegaan op de speciale vereisten voor de verschillende toepassingen.

Alle genoemde testmethoden zijn erop gericht de weerstand van het testobject tegen omgevingsinvloeden te bepalen:
 • tijdens het transport
 • tijdens de opslag
 • tijdens de installatie
 • onder de reële gebruiksomstandigheden over de te verwachten levensduur 
Ook bedrijfseconomische aspecten spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de normconforme testcondities. De bepaling van een adequate testperiode helpt hier om kosten te besparen. Bij omvangrijke testreeksen loont zich daarentegen de investering in een betere productkwaliteit en een hogere betrouwbaarheid.

Bij het scheppen van normconforme testcondities voor omgevingssimulatie wordt aanbevolen om ook externe specialistische kennis in te zetten. BINDER beschikt op dit gebied reeds over langjarige ervaring en stelt naast de benodigde meettechnologie ook de knowhow voor het inzetten van deze technologie beschikbaar.

Normconforme testresultaten vormen de kern bij materiaaltesten. Dat geldt des te meer bij complexe toepassingssituaties zoals langetermijnmetingen of bij continu wisselende omstandigheden. In onze Buyer’s Guide leest u meer over wat echt belangrijk is bij de aankoop van een milieusimulatiekast.

Buyers guide Milieusimulatiekasten


8) Deze posts de zijn misschien ook interessant voor u:

Geen gerelateerde berichten