5 spannende toepassingsgebieden voor CO2-incubatoren

5 spannende toepassingsgebieden voor CO2-incubatorenOveral in het medisch onderzoek waarbij celculturen zo steriel en zorgvuldig mogelijk moeten worden geobserveerd spelen CO2-incubatoren belangrijke rol. Ze houden ongewenste microben uit de buurt van de culturen en zorgen zo voor ideale groeicondities. Verschillende CO2-incubatoren bieden verschillende concepten voor het voorkomen van contaminatie in de broedruimte. Op welke productdetails u zou moeten letten om op diverse gebieden zoals stamceltherapie, regeneratieve geneeskunde en plastische chirurgie de beste resultaten te bereiken leest u in deze bijdrage.

CO2-incubatoren scheppen optimale condities:
1. Menselijke huidcellen voor levensreddende huidtransplantaties broeden
2. Ziekten bestrijden met stamcelonderzoek
3. Stamceltherapie biedt een echt alternatief voor operaties
4. Plastische chirurgie, anti-agingtherapie, wondheling en dermatologische behandelingen
5. Menselijke huidcellen voor helingsprocessen in de regeneratieve geneeskunde vermeerderen

1. CO2-incubatoren broeden menselijke huidcellen voor levensreddende huidtransplantaties

De regeneratieve geneeskunde behoort tot de meest belovende terreinen van het moderne onderzoek. Door het herstel van functiegestoorde cellen kunnen kapot weefsel en beschadigde organen worden genezen. Hiervoor wordt huid bij de patiënt ontnomen, die in de CO2-incubator vermeerdert en daarna weer wordt ingezet bij de patiënt. Juist voor slachtoffers met grote brandwonden is deze therapievorm van baanbrekend belang, omdat de sterke littekenvorming bij conventionele transplantatiemethoden kan worden voorkomen.

De productie van menselijke huid is complex en onderworpen aan de strengste veiligheidseisen. Tot nog toe moest het laboratoriumpersoneel complexe reinigingsprocessen doorlopen totdat ze de cleanroom met de CO2-incubatoren mochten betreden. Omdat vrijwel niet kan worden voldaan aan de vraag naar kunstmatig geproduceerde huidcellen, zoeken technici naar een efficiëntere oplossing. Uiteindelijk kwamen ze op het idee om de CO2-incubator direct in de isolator te integreren. Zo kan het laboratoriumpersoneel veel langer in de ruimte met de CO2-incubatoren werken zonder het contaminatierisico te verhogen.


2. Ziekten bestrijden met stamcelonderzoek

Vooruitgang in het stamcelonderzoek is bepalend voor de bestrijding van ziekten en in het bijzonder voor de behandeling van kanker. Met de stamceltherapie kunnen functiegestoorde cellen en organen door vitro-gekweekt weefsel hersteld of vervangen worden. Het stamcelonderzoek vormt daarmee de wetenschappelijke basis voor de regeneratieve geneeskunde. Bij de handling van celculturen zijn kiemvrije condities en de hoogste veiligheid essentieel. Uw CO2-incubator zou daarom over de autosterilisatiefunctie moeten beschikken. Deze reduceert het gevaar voor een potentieel externe contaminatie tot een absoluut minimum.

3. Stamceltherapie biedt een echt alternatief voor operaties

De regeneratieve geneeskunde in de vorm van stamceltherapie heeft het onderzoek in de hartchirurgie weten te revolutioneren. Inmiddels geniet de stamceltherapie steeds vaker de voorkeur boven een openhartoperatie. Het proces kan als volgt worden beschreven: weefsel- en celverbanden worden in de CO2-incubator gekweekt en bij de patiënten middels celtransplantatie geïmplanteerd. Om deze stamcellen te produceren; zijn er twee mogelijkheden:

  1. Aan de patiënt worden lichaamseigen cellen ontnomen, die dan in de CO2-incubator worden vermenigvuldigd.
  2. Levend weefsel zoals hartkleppen of bloedvaten worden compleet in de CO2-incubator gekweekt.

Voor het proces van de stamcelvermeerdering in de CO2-incubator is de daaropvolgende sterilisatie van essentieel belang. In het ideale geval beschikt uw CO2-incubator over een automatische heteluchtsterilisatie. In het algemeen moet de sterilisatiecyclus voldoen aan de eisen van de Europese farmacopee.

4. CO2-incubatoren voor plastische chirurgie, anti-agingtherapie, wondheling en dermatologische behandelingen

CO2-incubatoren zijn bovendien belangrijke instrumenten voor de gepersonaliseerde autoloog stamceltherapie. In dit therapieconcept worden lichaamseigen cellen behandeld en ingezet voor plastische chirurgie, anti-agingtherapie, wondheling of dermatologische en orthopedische behandelingen. Na de weefselafname volgt de extractie en isolatie van stamcellen uit het weefsel. Hierbij bestaat een contaminatierisico. Daarom worden in de CO2-incubator waar de celculturen zich later vermeerderen omvangrijke steriliteitstest uitgevoerd. Voordat de cellen weer worden geïmplanteerd bij de patiënt, zorgen afsluitende genetische tests in de CO2-incubator voor de hoogste veiligheid.

5. CO2-incubatoren vermeerderen menselijke huidcellen voor genezingsprocessen in de regeneratieve geneeskunde

De behandeling van patiënten met grote brandwonden stelt de moderne geneeskunde voor ettelijke uitdagingen. Om patiënten in Duitse brandwondencentra de helpen, maken de medewerkers van het DIZG autologe celculturen. Deze in CO2-incubatoren gekweekte huidceltransplantaten worden geïmplanteerd bij patiënten met tweede- en derdegraads brandwonden, wat overeenkomt met 60% van het lichaamsoppervlak. Vaak biedt alleen de regeneratieve geneeskundekunde nog enige kans op herstel.
Bij het kweken of vermeerderen van celculturen moet uw CO2-incubator een zo laag mogelijk contaminatierisico vormen. De vaak in conventionele incubatoren ingebouwde ventilatoren, grote rekken en vrijstaande inbouwelementen vormen daarentegen een hoog contaminatierisico en daarmee een enorm gezondheidsrisico voor de patiënt.


8) Deze posts de zijn misschien ook interessant voor u: