Voor aankoop van een CO2-incubator: waarop moet u letten?

Voor aankoop van een CO2-incubator: waarop moet u letten?Welke factoren vormen de basis voor uw besluitvorming bij de aankoop van een nieuwe CO2-incubator? In deze bijdrage vindt u belangrijke criteria waarmee u bij een aankoop van een CO2-incubator altijd rekening mee zou moeten houden.

Controleer het aanbod CO2-incubatoren grondig

Voordat u een nieuwe CO2-incubator voor uw laboratorium aanschaft, zou u eerst informatie moeten inwinnen over de belangrijkste kwaliteitskenmerken. Hieronder laten wij u zien welke factoren bij de aankoop belangrijk zijn en op basis van welke criteria u het beste een keuze kunt maken.

Bij het kweken van celculturen is de zuiverheid van de omgeving voor de bescherming tegen contaminaties natuurlijk het belangrijkste. Bovendien is het belangrijk dat deze zuiverheid gewaarborgd blijft – hier is vooral de vormgeving van de binnenkamer van de CO2-incubator beslissend. Hoe eenvoudig en effectief kan het apparaat gehanteerd en gereinigd worden? Het binnenkamerconcept bepaalt ook de mogelijke toepassingsgebieden, daarom moet dit aspect bij de voorbereiding grondig worden gecontroleerd. Het vochtmanagement beschermt uw culturen tegen uitdroging, de CO2-begassing zorgt voor een optimale pH-waarde in het celmedium. Let er bij de aankoop van uw CO2-incubator vooral op dat deze basale functies gewaarborgd zijn. Natuurlijk spelen ook kosten-batenoverwegingen een rol bij de aanschaf van laboratoriumtechniek. Denk bij de aankoop van uw CO2-incubator liever aan de gevolgen op de lange termijn en houd daarbij rekening met de kosten voor het onderhoud van het apparaat.

Houd reeds bij de aankoop rekening met mogelijke contaminatierisico’s!

Volgens een studie van de gezondheidseconoom prof. Dietmar W. Hutmacher kost een gemiddeld vier weken durend in-vitro-experiment met celculturen ca. 9000 euro. Als hierbij een contaminatie optreedt, is het experiment waardeloos en zijn de kosten hoger dan die van een nieuw apparaat. Waar liggen dus de zwakke punten waar u bij de aankoop rekening mee zou moeten houden? Vooral binnenkamerventilatoren en allerlei inbouwelementen bieden oppervlakken voor contaminatie. Minder is meer – de ideale binnenkamer zou daarom zo min mogelijk inbouwelementen moeten hebben. Hoe eenvoudiger een CO2-incubator opgebouwd is, hoe sneller en eenvoudiger de sproei- en veegdesinfectie uit te voeren is. Goede apparaten bieden standaard de mogelijkheid van heteluchtsterilisatie.

Complexe taken eenvoudig uitvoeren –de hantering staat op de voorgrond

Het maken van celculturen is een complex en uitdagend proces waarvoor een hoge mate aan concentratie nodig is. De toegepaste laboratoriumtechniek mag dit werk daarom niet onnodig bemoeilijken. De onderdelen van uw CO2-incubator zouden daarom eenvoudig moeten gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden, omdat deze werkstap na ieder experiment moet worden uitgevoerd. De tijd die nodig is voor dit werk varieert sterk en kan snel oplopen bij complexe montages. Bij de heteluchtsterilisatie van de binnenkamer ligt de nominale temperatuur bij 160 of 180 °C. In het ideale geval kan dit eenvoudig met een druk op de knop worden geregeld. Als u uw meetgegevens direct wilt analyseren en delen, zou de CO2-incubator over de benodigde interfaces voor ethernet moeten beschikken.

Vochtmanagement zonder contaminatierisico

Hoe kunnen celculturen het best worden beschermd tegen uitdrogen? 
Het antwoord: met een effectief bevochtigingsysteem dat zorgt voor een gelijkblijvende hoge vochtigheid in de binnenkameratmosfeer. Hiervoor zorgt de waterschaal in de binnenkamer. Deze moet eenvoudig eruit gehaald kunnen worden en een hoge relatieve vochtigheid (rH) tussen 90 en 95% en een korte hersteltijd voor de vochtigheid moeten waarborgen.

Vochtmanagement als belangrijke factor: In de praktijk kan niet worden voorkomen dat de deur tijdens de observatieperiode wordt geopend. Daarom is het belangrijk dat de cellen geen schade oplopen door deze ingreep.

Effectief vochtmanagement zorgt voor:

  • De verdamping van het medium wordt met een hoge vochtigheid tot een minimum beperkt.
  • De vochtigheidsbegrenzing zorgt voor droge binnenwanden.

Welke mogelijkheden van homogene atmosfeervermenging zijn er?

U heeft twee mogelijkheden om u atmosfeer te mengen:

  1. met natuurlijke convectie zonder binnenkamerventilator
  2. eenvoudige gastoevoer voor vermenging van atmosferen met extra ventilator in de binnenkamer

Op grond van de altijd aanwezige verborgen contaminatiemogelijkheden en verspreiding van luchtkiemen wordt de laatste variant dringend afgeraden! Hier ontstaat een mogelijke besmettingshaard.

Ook de meetmethode is belangrijk. De CO2-sensor zich kan zowel binnen als buiten de broedruimte bevinden. Een buitenliggende CO2-sensor is complexer en vatbaarder voor fouten. Daarentegen is een CO2-sensor in de binnenkamer van de CO2-incubator preciezer – door de directe meting in de broedruimte. In de binnenkamer moet de sensor bestand zijn tegen de temperaturen bij de heteluchtsterilisatie – dit is reeds het geval bij goede producten. Als alternatief kunnen insteekbare sensoren worden gebruikt.

Het binnenkamerconcept van uw CO2-incubator

Het principe ‘minder is meer’ geldt ook bij het binnenkamer kon van een CO2-incubator. Hoe minder hoeken, schachten of schroeven, hoe beter om contaminatie tegen te gaan. Gladde binnenwanden, het beste van roestvast staal, zijn een must. Zo kunnen oppervlakken hygiënisch worden gereinigd. ‘Minder’ betekent echter niet dat er alleen vaste legplaten zijn – op welke hoogte uw legplaten liggen en hoeveel legplaten u gebruikt, moet u zelf kunnen beslissen.

Ook de buitenkant is belangrijk: is de CO2-incubator zo gebouwd dat twee apparaten goed en veilig gestapeld kunnen worden en dan ook nog comfortabel te bedienen zijn?

Houd ook rekening met de lopende kosten van uw CO2-incubator!

Bij het gebruik van een CO2-incubator maakt u altijd kosten voor onderhoud en reiniging. De lopende kosten betreffen het verbruiksmateriaal, de slijtdelen en de kosten voor reinigingsmiddelen, en uiteraard personeel. Een grondige reiniging van een CO2-incubator kan tussen één en vijf uur duren. Hoe slimmer het ontwerp, hoe korter de werktijd en hoe minder materiaalverbruik. Houd altijd rekening met deze factoren voordat u een keuze maakt.

Een kwalitatief hoogwaardige CO2-incubator stelt het succes van uw experimenten veilig

Let bij de aankoop van uw CO2-incubator niet alleen op de prijs, want de kosten voor een enkel mislukt experiment kunnen vele malen hoger zijn dan de aanschafkosten voor een goede incubator. U kunt zich beter houden aan de standaards en eisen die ook voor uw onderzoekgebied gelden en houd bij de aankoop rekening met de genoemde factoren. Heeft het apparaat een slim ontwerp, dat eenvoudig bediend en onderhouden kan worden? Beschikt het over een optimaal vochtmanagement en een doordachte begassingsmethode? Is het apparaat kostengunstig en onderhoudsarm in het gebruik?

Om ervoor te zorgen dat u de beste keuze voor uw toepassing kunt maken, hebben wij de belangrijkste aspecten samengevat in onze leidraad ‘6 punten waarop u zou moeten letten bij de aankoop van CO2-incubatoren’. Download deze gratis guide nu en vertrouw op deze objectieve beslissingshulp!

Richtsnoeren voor de evaluatie van incubators CO2 


8) Deze posts de zijn misschien ook interessant voor u: