Blog ekspercki o inkubatorach i komorach klimatycznych BINDER

Znormalizowane metody badań w symulacji warunków środowiskowych

Części elektroniczne, elementy pojazdów, podzespoły... Lista produktów, które w trakcie eksploatacji są narażone na oddziaływanie najsurowszych...

Prawidłowe wykorzystanie hipoksji do wzrostu kultur komórkowych

Symulacja rzeczywistych warunków fizjologicznych w inkubatorze CO2 stanowi duże wyzwanie dla technologii w ramach hodowli kultur komórkowych in...

Na czym polega dobra praktyka laboratoryjna (good laboratory practice – GLP)?

„Dobra praktyka laboratoryjna”, w skrócie GLP, to system zapewnienia jakości stosowany w fazie przedklinicznej, umożliwiający testowanie...

Komory klimatyczne do testów stabilności w branży farmaceutycznej

Testy stabilności nowych substancji czynnych i produktów w myśl przepisów ICH Q1A(R2) oraz testy fotostabilności zgodne z Q1B(R2) generują istotne...

5 istotnych zakresów zastosowania inkubatorów CO2

We wszystkich dziedzinach badań medycznych, gdzie niezbędna jest obserwacja kultur komórkowych w możliwie sterylnych i precyzyjnych warunkach,...

Przed zakupem inkubatora CO2: co należy mieć na uwadze?

Jakie czynniki decydują o zakupie nowego inkubatora CO2? W tym artykule opisano istotne kryteria, które należy koniecznie mieć na uwadze przy...