Blog ekspercki o inkubatorach i komorach klimatycznych BINDER

Wdrażanie i weryfikacja bezpieczeństwa leków | Farmakowigilancja

Jesteśmy świadkami starzenia się społeczeństw. Medycyna stale się rozwija. Ale także w badaniach nad nowymi lekami czas nie stoi w miejscu. Coraz więcej ludzi potrzebuje leków – i...

Kontrola kontaminacji w laboratorium medycznym

Praca w laboratorium medycznym wymaga dużej precyzji, niemniej zagrożenie hodowli komórkowych kontaminacją stanowi nieprzewidywalne ryzyko. Nierzadko lekceważy się tego rodzaju...

Znormalizowane metody badań w symulacji warunków środowiskowych

Części elektroniczne, elementy pojazdów, podzespoły... Lista produktów, które w trakcie eksploatacji są narażone na oddziaływanie najsurowszych warunków środowiskowych, jest...

Prawidłowe wykorzystanie hipoksji do wzrostu kultur komórkowych

 

Symulacja rzeczywistych warunków fizjologicznych w inkubatorze CO2 stanowi duże wyzwanie dla technologii w ramach hodowli kultur komórkowych in vitro w przypadku wrażliwych...

Na czym polega dobra praktyka laboratoryjna (good laboratory practice – GLP)?

„Dobra praktyka laboratoryjna”, w skrócie GLP, to system zapewnienia jakości stosowany w fazie przedklinicznej, umożliwiający testowanie substancji aktywnych w określonych...

Komory klimatyczne do testów stabilności w branży farmaceutycznej

Testy stabilności nowych substancji czynnych i produktów w myśl przepisów ICH Q1A(R2) oraz testy fotostabilności zgodne z Q1B(R2) generują istotne dane, potrzebne do złożenia...

5 istotnych zakresów zastosowania inkubatorów CO2

We wszystkich dziedzinach badań medycznych, gdzie niezbędna jest obserwacja kultur komórkowych w możliwie sterylnych i precyzyjnych warunkach, istotną rolę odgrywają inkubatory CO2

Przed zakupem inkubatora CO2: co należy mieć na uwadze?

Należy gruntownie sprawdzić oferty inkubatorów CO2

Przed nabyciem nowego inkubatora CO2 do swojego laboratorium warto poszukać informacji o najistotniejszych cechach jakościowych....